دکتر عباس رمضانی

رزرو وقت مشاوره

دکتر عباس رمضانی فرانی (شماره عضویت نظام روانشناسی ۸۳۱۷۷۸)

عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

سوابق علمی

 • عضو هیئت علمی و استاد دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان – دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران
   

زمینه های مشاوره

 • اختلال شخصیت وسواسی – جبری (کمال گرایی/ اهمالکاری)
 • مشکلات روانی فردی ناشی از مهاجرت (غم غربت، شوک فرهنگی، مشکلات سازگاری و غیره)
 • اختلالات افسردگی
 • اختلالات اضطرابی (فوبی اجتماعی، نگرانی، وسواس، پنیک و غیره)
 • مشکلات عاطفی و ارتباطی با افراد دیگر کشورها

مسئولیت های علمی و اجرایی

 • عضو موسس انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران
 • بازرس انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران
 • عضو هیئت مدیره انجمن علمی روانشناسی بالینی ایران
 • عضو نظام روانشناسی و مشاوره ج.ا.ا
 • کمیته علمی کارگاهها و سمینارهای روانشناسی
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران (شماره عضویت: 13661)

تجارب درمانی

 • روانشناس و مشاور مرکز مشاوره پویا، انستیتو روانپزشکی تهران، مرکز مشاوره راه بهتر، کلنیک زینب بختیاری، مرکز مشاوره صبح صادق، مرکز مشاوره خانه فرهنگ