وقتی فرزند نوجوان شما عاشق شده است، چه حسی دارد؟ او درگیر عواطفی شده است که هرگز تا به حال چنین عمق و پیچیدگی را در هیچ حالت دیگری تجربه نکرده است. عشق اول در نوجوان هر چند موجب نگرانی والدین است اما به ندرت شامل تمام آن احساساتی می شود که موجب جاودانگی رابطه می شود، احساساتی مانند جذابیت جنسی، تطابق اجتماعی، ملاحضات عاطفی، کشش جسمی، علایق دو نفره، درک عاطفی و هیجان عاشقانه. این احساس عمیق و پایدار در کمتر فردی در نوجوانی دیده می شود.

نگران شده اید؟

معمولا والدین زمانی که متوجه عاشق شدن فرزند نوجوان خود می شوند، احساس نگرانی می کنند. شاید والدین نمی خواهند زندگی برای فرزندشان به این زودی جدی شود. شاید به عشق فرزند خود اعتماد ندارند، با او احساس راحتی نمی کنند و فرد انتخاب شده را تایید نمی کنند. در برخی موارد از بدرفتاری با فرزند خود توسط مخاطب او هراس دارند. از سوی دیگر، بیشتر والدین از افزایش احتمال بروز تجربه جنسی در این نوع روابط می ترسند. البته، والدین می توانند مانع این احساس عاشقانه و رابطه دو طرفه شوند، اما با این کار به جذابیتی که سعی در از بین بردن آن دارند، می افزایند.

چگونه کنترل بیشتری در رابطه عاشقانه فرزند خود داشته باشیم؟

معمولا والدین با ایجاد رابطه دوستانه با جوانان، دعوت کردن عشق فرزند خود به خانه در حضور خود، ارائه پاسخ همدلانه و گوش کردن فعال به احساس فرزندشان می توانند تاثیر بهتری در این رابطه داشته باشند. در واقع، والدین با نشان دادن علاقه، توجه و حمایت خود می توانند کنترل بیشتری در عشق اول در نوجوان خود داشته باشند تا آنکه در لحظه اول مخالفت خود را ابراز کنند.

زمانی که نوجوان به دنبال راهنمایی برای عبور از پیچیدگی های عشق است، والدین می توانند رهبر و همراه خوبی برای او باشند.

سرانجام عشق اول در نوجوان:

البته واقعیت آن است که در بیشتر موارد عشق اول در نوجوان دوام نمی آورد و به سرانجام نمی رسد. زمانی که نوجوان از عشق خود جدا می شود، مسیرها از هم جدا می شوند و مسیرهای جدیدی پیش روی او قرار می گیرد. در بیشتر موارد جدایی بدون درد نیست. همواره حداقل یکی از طرفین دچار آسیب می شود در حالی که دیگری آماده جدایی است.

در دختران این جدایی معمولا با گریه و درد بیشتر همراه است. دختر اغلب به دنبال حمایت اجتماعی بر می آید تا از این مسیر سخت عبور کند. در موارد حاد دیده می شود که فرد در صدد آسیب زدن به خود برمی آید و عنوان می کند که بدون او نمی تواند زندگی کند.

در مقابل، جدایی در مردان با پاسخ های خشونت طلبانه همراه است. آنها درد حاصل از جدایی را به عصبانیت تبدیل می کنند. ممکن است تصمیم بگیرند کاری برای بازگردندان عشق خود انجام دهند و در بدترین حالت به دنبال انتقام از او برمی آیند.

در اینجا به والدین توصیه می شود: شکست عشقی را در فرزند نوجوان خود جدی بگیرند. شکست عشقی در نوجوانی را خاتمه یک بازی احمقانه در نظر نگیرید. در صورتی که متوجه درگیر شدن فرزند خود در یک رابطه عاشقانه و شکست رابطه شدید، باید او را از نظر بروز علائم افسردگی و پاسخ های خشونت طلبانه تحت نظر قرار دهید.

بهتر است در مورد این تجربه دردآور با فرزند خود صحبت کنید تا بتوانید مانع اقدامات مخرب از سوی او شوید و او را به درستی در مسیر بهبودی قرار دهید. در این مسیر لازم است والدین به فرزند خود کمک کنند تا از این حادثه تلخ تجربه کسب کند و در ادامه مسیر زندگی تصمیم های بهتری بگیرد.

عشق اول در نوجوان با ریسک بالا همراه است زیرا این عشق می تواند به شدت او را مورد آسیب قرار دهد. نادیده گرفتن این احساس در نوجوان و نفی آن توسط والدین باعث دور شدن نوجوان از آنها و تنها ماندن او در این مسیر می شود.