در این ویدئو دکتر علی صاحبی به موضوع طرز فکر (Mindset) میپردازند

در این ویدئو دکتر علی صاحبی به معرفی اهمیت طرز فکر (Mindset) و نقش و اهمیت آن در زندگی می پردازند.