شرایط و ضوابط مشاوره آنلاین

اطلاعات شخصی: در این وبسایت به منظور داشتن ارتباطی موثّر به اطلّاعاتی نظیر سوابق مراجعه به پزشک یا درمانگر، شماره‌ی تماس مراجعه‌کننده و یکی از اقوام یا نزدیکانش که در شرایط اضطرار بتوان با آنها تماس گرفت نیاز است. تمامی این اطّلاعات و اطّلاعات دیگری که مراجعه‌کننده در اختیار درمانگر قرار می‌دهد تنها در این وبسایت ذخیره می‌شوند و صرفاً برای افزایش استمرار و فایده‌ی جلسات مشاوره از آنها استفاده می‌شود. به هر حال مراجعه‌کننده در رابطه با در اختیار قرار دادن این داده‌ها مختار است. امّا در صورتی که نداشتن هریک از این اطّلاعات خللی در امر مشاوره ایجاد کند، مسئولیت آن با خود مراجع است.

حفظ حریم خصوصی مراجعه‌کننده: کلّیه‌ی اطّلاعات خصوصی مراجعه‌کننده بین او و مشاورش باقی خواهد ماند و درمانگر اخلاقاً و قانوناً موظّف است حافظ این اطّلاعات باشد (اصل رازداری). البته در شرایطی که به نظر برسد که درمانجو ممکن است به خود یا دیگران آسیب برساند، روانشناس می‌تواند و قانوناً حق دارد که این اطّلاعات را در اختیار مراجع قانونی قرار دهد. بدیهی است پیش از این‌گونه اقدامات باید نسبت به احتمال خطرآفرین بودن درمانجو برای خود یا دیگران مطمئن شود.

شرایط اضطرار: این وبسایت برای حل مسائل بسیار بحرانی به وجود نیامده. لذا در شرایطی که تشخیص روانشناسان سایت بر حاد بودن بیماری باشد، مراجعه‌ی حضوری و استفاده از سرویس‌های اورژانسی به بیمار توصیه خواهد شد.
شرایط پرداخت: تمامی پرداخت‌ها باید حتما از طریق درگاه پرداخت سیمیا انجام شود. لذا سیمیا مسئولیتی در برابر وجوهی که به هر شکل دیگر پرداخت شده‌اند، نخواهد داشت.

کنسل کردن جلسه یا تغییر زمان آن: برای انتقال زمان جلسه به زمان دیگر باید حتما تا ۴۸ ساعت قبل از شروع جلسه‌ی مشاوره این موضوع از طریق counseling@simiaservice.com به ما اطّلاع داده شود. توجّه شود که مبلغ پرداختی قابل بازگشت نبوده و با این کار تنها می‌توان زمان مشاوره‌ را تغییر داد. تغییر زمان هر جلسه (با اطلاع رسانی پیش از ۴۸ ساعت تا شروع جلسه) تنها دو بار ممکن است. بدیهی است که پس از این دو بار، جلسه‌ی مشاوره کنسل خواهد شد و مبلغ پرداختی هم عودت داده نمی‌شود.
در صورتی که به هر دلیل اعم از مشکل اتصال اینترنت در ایران یا پیدا شدن مشکل برای مشاور جلسه‌ی مشاوره کنسل شود، مراجعه‌کننده می‌تواند بین دریافت وجه پرداختی و یا انتقال جلسه‌ی مشاوره‌ی خود به زمانی دیگر انتخاب کند. بدیهی است که سرویس مشاوره‌ی سیمیا مسئولیتی در برابر مشکلاتی که از سوی مراجعه‌کننده سبب کنسل شدن جلسه می‌شود، نخواهد داشت.

قبول دارم