در این ویدئوی آموزشی، دکتر عاطفه سلطانیفر روانپزشک و فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان به معرفی اهمیت موضوعات پیرامون روانپزشکی کودکان خردسال می پردازند.