ما اینجا جمع شدیم تا همه ی ایرانی ها، هر جای دنیا که هستن، این فرصت رو داشته باشن که با بهترین روانشناسان و مشاوران ایرانی در ارتباط قرار بگیرن. متخصصینی از فرهنگ و زبان مشترک که حرف اونها رو می فهمن. اونچه که سیمیآروم روش تاکید داره «کیفیت» هست. چیزی که با «تجربه» و «تخصص» روانشناسان و تیم فنی و اجرائی ما محقق شده.

ما سال 1394 کار خودمون رو به عنوان اولین سرویس آنلاین صوتی و تصویری مشاوره و روانشناسی برای همه ی ایرانی ها شروع کردیم و از همون اول هدفمون ، کمک برای ساخت زندگی های آرام و قشنگ بوده.

 

مشاوران حوزه روانشناسی و خانواده

دکتر لادن فتی
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

رزومه

دکتر مهدی بینا
استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رزومه

دکتر جعفر بوالهری
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

رزومه

دکتر میرمحمد مجد تیموری
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

رزومه

دکتر عباس رمضانی
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

رزومه

دکتر حمیدرضا رحمانیان
فوق تخصص روانپزشکی مادران باردار

رزومه

دکتر سمیه بابایی
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی ایران

رزومه

دکتر علی اصغر اصغرنژاد
عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران

رزومه

دکتر مهرنوش اثباتی
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه الزهرا

رزومه

دکتر آسیه اناری
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی ایران

رزومه

دکتر مصطفی زارعان
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه شهید بهشتی ایران

رزومه

دکتر شیما شکیبا
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

رزومه