زمین گرد است. در زمستان برف می بارد. و رابطه کاهش حافظه و افزایش سن ثابت شده است. همه اینها واقعیت هایی جهانی هستند. اغلب افراد مسن اذعان می کنند که حافظه آنها مانند گذشته نیست. در واقع شواهد معتبری از رابطه بین کاهش حافظه و افزایش سن وجود دارد. این امر حتی در اشخاصی که در سلامت خوبی هم به سر می برند، نیز دیده می شود.

انواع حافظه:

نوع حافظه ای که با افزایش سن کاهش می یابد، کمتر شناخته شده است. از آن کمتر شناخته شده، نوع حافظه ای است که با افزایش سن تقویت می شود.

حافظه اپیزودیک و افزایش سن:

اول خبر بد را بگوییم. حافظه اپیزودیک با افزایش سن کاهش می یابد. این نوع حافظه با وقایع و ایپزودهای زندگی در ارتباط است. برای افراد مسن یادآوری زمان های خاص، مانند زمان رفتن به شام با دوستان، دشوار است. یادآوری سریع اطلاعات اپیزودیک مشکل ساز است، اما معمولا با دادن یک سرنخ، حافظه باز می گردد. این امر نشان می دهد که گاهی حافظه مشکل اصلی نیست. بلکه این یادآوری اطلاعات است که دچار اشکال شده است، اطلاعاتی که جایی در مغز دفن شده اند.

با وجودی که کاهش حافظه اپیزودیک آزاردهنده است اما محل نگرانی نیست. این نوع ارتباط بین کاهش حافظه و افزایش سن طبیعی است.

حافظه معنایی و افزایش سن:

اکنون خبر خوب را بگوییم. نوع دیگر حافظه، حافظه معنایی، با افزایش سن بهبود می یابد. اطلاعات عمومی پایدار می ماند و حتی در افراد مسن بهبود می یابد. افراد مسن عاقل تر هستند یا حداقل بیشتر از افراد جوان می دانند.

تحقیقات مربوط به حافظه و افزایش سن:

ژورنال روانشناسی و پیری اخیرا شماره ویژه ای را به حافظه و افزایش سن اختصاص داده است. یکی از این مقالات بیانگر آن است که نواقص حافظه بزرگسالان زمانی بیشتر جلب توجه می کند که در زمان نامناسبی از روز مورد آزمایش قرار گیرند. اغلب افراد مسن سحرخیز هستند و حافظه آنها در این زمان عملکرد بهتری دارد.

مطالعه دیگری «پدیده تهدید هراسی» را در این افراد مورد بررسی قرار داده است. هنگامی که افراد مسن در معرض پیام های هراس آور قرار می گیرند، عملکرد ضعیف تری از خود نشان می دهند. پیام هایی مانند «می خواهیم آزمایشی برای سنجش حافظه شما انجام دهیم» از این دست تهدیدات هستند که عملکرد حافظه را تحت تاثیر قرار می دهند.

بنابراین، بله، عملکرد حافظه با افزایش سن کاهش می یابد. اما داستان آن قدرها هم ساده نیست. عوامل زیادی در این رابطه وجود دارد که می تواند بر حافظه تاثیر بگذارد. حافظه افراد مسن می تواند با ارائه سرنخ، سنجش در ساعات مناسب روز، تحریک احساسات مثبت در فرد، و عدم احساس تهدید عملکرد بسیار خوبی داشته باشد. به علاوه برخی انواع حافظه مانند حافظه اطلاعات عمومی با افزایش سن بهبود می یابند.