تکنیک تنفس شکمی ذهن آگاهانه (قسمت اول)

تکنیک تنفس شکمی-دکتر طاهری فر

در این ویدئو خانم دکتر زهرا طاهری فر، دکترای تخصصی روانشناسی بالینی و استاد دانشگاه تهران به آموزش تکنیک تنفس شکمی ذهن آگاهانه می پردازند.