در این ویدئو خانم دکتر زهرا طاهری فر، دکترای تخصصی روانشناسی بالینی و استاد دانشگاه تهران به آموزش تکنیک تنفس شکمی ذهن آگاهانه می پردازند.