sad wآیا شما جذب افرادی می شوید که بی عاطفه یا بی مهر هستند؟ یا افرادی که به شما توجه کافی را ندارند؟ یا جزو آن دسته از افرادی هستید که با وجود وجهه ی اجنماعی مناسب و تشویق های اجتماعی باز هم رضایتمند نیستند و احساس بی کفایتی میکنند؟ یا افرادی که مدام نگران این هستند که مبادا اتفاقات ناخوشایند برایشان پیش بیاید؟ آیا فکر می کنید که احساس ارزشمندی ندارید و به خاطر همین مورد پذیرش دوستان و اطرافیانتان نیستید؟ این الگوها را تله های زندگی می نامیم. تله هایی که ابعاد اجتماعی، شغلی، عاطفی و ارتباطات بین فردی ما را تحت تاثیر قرار می دهند و عملکرد فرد را در ابعاد مختلف زندگی پایین می آورند. همچنین احساس نارضایتی و نابسندگی و ناخشنودی را نیز با خود به دنبال دارند. در شناسایی این تله ها میتوان رد پای تعاملات و رفتار اطرافیان را در دوران کودکی به طور آشکار دید. اشکال مختلف آسیب های دوران کودکی میتواند شامل طرد شدن، انتقاد، حمایت افراطی، بدرفتاری، بی توجهی یا محرومیت باشد. در اثر این تجارب تله ها ی زندگی بخشی از وجودمان شده اند. این تله ها برای بیدار شدن و ظهور و بروز مجدد نیاز به برانگیزاننده دارند. پس از طی دوران کودکی با انتخاب ها و ایجاد موقعیت ها و یا انتخاب افراد به بازآفرینی شرایط تلخ گذشته و بازخوانی و تکرار طنز تلخ و شرایط مشابه در دوره های گذشته می پردازیم.

حدود 8 سال از زندگی مشترک سارا و مهران می گذشت. با وجود اینکه همسرش مهران با او خوب رفتار نمی کرد و رفتارهای توهین آمیزی داشت اما همچنان به او علاقه مند بود.سارا از رها شدن شدیدا هراس داشت. سارا در تله ی زندگی رها شدگی گرفتار بود. رهاشدگی، بی اعتمادی، بدرفتاری، وابستگی، آسیب پذیری، محرومیت هیجانی، طرداجتماعی، نقص و شرم، شکست، اطاعت، معیارهای سخت گیرانه، و استحقاق از جمله تله های زندگی هستند. تله های زندگی احتیاج به رد یابی و شناسایی دارند. گام بعد از شناسایی، رویارویی با مشکلات است. برای اینکه بدانید کدامیک از تله ها شما را در دام خود گرفتار کرده است، مواجهه با مشکلات کمک شایانی به شما میکند. این نوشته که برش و برداشتی از کتاب دکتر یانگ و کلوسکو میباشد میتواند در شناسایی و فائق آمدن بر این تله ها مفید باشد. کمترین کاری که با خواندن سلسله مطالب تله های زندگی برای خود انجام می دهید در واقع بزرگترین قدمیست که شما در خودشناسی و بهبود کیفیت زندگیتان که همانا دانش افزایی است برمیدارید.ب ا ما همراه باشید در نوشته های آینده و معرفی تله های زندگی.

نوشته ی: فاطمه جعفری- کارشناس ارشد روانشناسی بالینی