در این ویدئوی ۱۵ دقیقه ای، دکتر مصطفی زارعان، متخصص روانشناسی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه، ما را با روشهای غلبه بر تنبلی و اهمالکاری در افراد باهوش و کمالگرا آشنا می کنند.

ثبت نام رایگان در وبینار