در پست قبلی با چرخه ی باطل باجگیری عاطفی آشنا شدیم. (برای مطالعه ی پست قبلی اینجا کلیک کنید.)

در این پست به بررسی ویژگی های شخصیتی عوامل ایجاد این چرخه یعنی شخصیت های مهرطلب (افرادی که مورد باج گیری عاطفی قرار می گیرند) و باج گیران عاطفی می پردازیم.

ویژگی های شخصیتی فرد مهرطلب چیست؟

 • اینکه اطرافیانش او را تائید کنند برایش بسیار اهمیت دارد.
 • همواره تلاشش بر این است که از هرگونه عصبانیت و جنگ و جدل جلوگیری کند.
 • وقتی برای دیگران بخصوص یکی از اطرافیانش حادثه ای رخ می دهد، احساس عذاب وجدان می کند.
 • بسیار مهربان است و حس هم دردی دارد.
 • اغلب خشم خود را سرکوب می کند (مدیریت نمی کند، بلکه سرکوب می کند و در وجودش می ماند)
 • راه درست را در حل و فصل کردن درگیری ها کوتاه آمدن می بیند.
 • در قبال دیگران بسیار مسئولیت پذیر است.
 • از اینکه مورد انتقاد قرار گیرد بسیار ناراحت می شود، در حالی که بخش آگاه ذهنش از این موضوع بی خبر است! و خودش را آدم ضعیفی در برابر انتقاد نمی بیند. اما ناخودآگاهش هر انتقادی را حمله ای به شخصیت او می بیند.

ویژگی های شخصیتی باج گیر عاطفی چیست؟

 • از آسیب و محرومیت و طردشدن به شدت می ترسد.
 • غالبا احساس درماندگی و استیصال می کند.
 • می خواهد همه چیز را کنترل کند.
 • دائما احساس نا امیدی می کند.
 • از شکست متنفر است.
 • در بسیاری از موارد فکر می کند که اگر سریع اقدام نکند، درگیر پیامدهای غیرقابل تحملی خواهد شد.
 • اضطراب و عدم امنیت دو حسی هستند که به صورت ریشه ای در او وجود دارند.
 • در گذشته آسیب هایی دیده و حالا فکر می کند که با تغییر واقعیت کنونی می تواند برخی از دردهای گذشته را جبران کند.
 • در نقاط بحرانی زندگی مثل بیماری، طلاق، بحران های تحصیلی و شغلی روحیه ی باج گیری عاطفی در او به شدت فعال می شود.
 • فقط روی خواسته های خودش تمرکز دارد. شعار درونی ذهن او این است که: «من چیزی را که می خواهم، در زمانی که می خواهم، می خواهمش!«
 • همیشه عمیقا فکر می کند که عامل گرفتاریهایش رفتار اطرافیان است، درحالی که معمولا اصلا اینطور نیست.
 • اطرافیان را بسیار خودخواه می بیند، حتی اگر کسی به او محبتی می کند، محبت او را نیز به سبب خودخواهی اش می بیند و می گوید که او محبت می کند چون نیاز به محبت کردن دارد.
 • همیشه مطالباتش را بسیار منطقی می داند و معتقد است تنها راه بهتر شدن اوضاع عمل به کاری است که او می گوید.

در پست بعدی در مورد مکانیزم باج گیری عاطفی خواهیم خواند. همچنین خواهیم آموخت که چگونه می توان به این چرخه ی باطل پایان داد.