چگونه ازدواج موفق داشته باشیم؟ (قسمت اول)

ازدواج موفق-دکتر عباس رمضانی

در این سری ویدئو دکتر عباس رمضانی، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران به اطلاعاتی که باید پیش از ازدواج داشته باشیم تا ازدواجی موفق پیش روی ما باشد میپردازند.