آسیب شناسی سلامت معنوی

مصاحبه تلویزیونی دکتر جعفر بوالهری

در این ویدئو، دکتر جعفر بوالهری، ریاست دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، در برنامه تلویزیونی “حال خوب” به موضوع آسیب شناسی سلامت معنوی می پردازند.